Witamy na stronach
Kosztorysowej Bazy Cen

Baza cen do kosztorysowania robót budowlanych to niezbędny w pracy każdego kosztorysanta zbiór informacji o cenach i kosztach w budownictwie, w zakres którego wchodzą m.in. ceny materiałów, pracy sprzętu, stawki robocizny kosztorysowej, koszty jednorazowe, wskaźniki narzutów, ceny jednostkowe robót, elementów i stanów robót, ceny obiektów budowlanych.
Uaktualniana kilka razy w roku pozwala na rzetelne sporządzanie wszelkiego typu kosztorysów, również w zamówieniach publicznych, szacunkowych wycen inwestycji, szkód majątkowych, określania nakładów inwestycyjnych dla potrzeb działalności kredytowej, wycen nieruchomości metodą odtworzeniową.

Baza cen firmy ORGBUD-SERWIS ukazuje się na rynku pod nazwą SERWIS INFORMACJI CENOWYCH BUDOWNICTWA, zwany w skrócie SICB.

Aktualności

 • Nowe wydawnictwo RCI
  Rynkowe Ceny Inwestycji

  Na początku kwietnia br. ukaże się nowe, wyjątkowe na rynku wydawnictwo informujące o cenach ofertowych z rozstrzygniętych przetargów dla robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, inżynieryjnych i drogowo-mostowych.
  Za podstawę opracowania przyjęto informacje z Biuletynu Zamówień Publicznych, oraz dane z posiadanej przez zamawiających dokumentacji technicznej konkretnych inwestycji lub remontów.
 • 30 tys. dodatkowych cen materiałów

  W III kwartale 2014 na płytach CD zamieszczono zwiększony zakres informacji o cenach materiałów - ok. 30 000 cen dla konkretnych materiałów. Zamieszczany w formie elektronicznej na CD bogaty zbiór wyciągów z aktualnych cenników producentów i ich przedstawicieli handlowych do bezpośredniego zastosowania w systemie kosztorysowym KOBRA. Użytkując ten system docenić można walory poszerzonego serwisu cen.
 • Bazy cenowe na płytach CD

  Bazy cenowe w formie elektronicznej mogą mieć zastosowanie w popularnych na rynku programach kosztorysowych, np. KOBRA, NORMA, ZUZIA, FORTE, LEONARDO, WINBUD

Serwis Informacji Cenowych Budownictwa

Najobszerniejsza baza cen, tworzona od ponad 24 lat w wyniku systematycznie prowadzonego monitoringu rynku budowlanego. Przeznaczona głównie dla inwestorów, zamawiających roboty budowlane w zamówieniach publicznych, wykonawców robót budowlanych, kosztorysantów, rzeczoznawców majątkowych, znajduje uznanie również w pracy towarzystw ubezpieczeniowych i kredytodawców.

Baza cen wydawana i rozpowszechniana jest cztery razy w roku, natomiast ceny wiodących materiałów w budownictwie publikowane są w co miesięcznych okresach.